Reglament de règim intern (RRI)
Actualitzat 393 Day(s) AgoPúblic

Versió: RRI_femProcomuns_proposta_juny2019_v03.odt
Estatus: aprovada a l’Assemblea General del 20/6/2019
Ubicació i URL: /organització/RRI/RRI_femProcomuns_proposta_juny2019_v03_aprovada.pdf

Últim autor
wouter
Projectes
Cap
Subscriptors
Cap