Page MenuIniciProjectes

Administració
Actualitzat 1,008 Day(s) AgoPúblic

femProcomuns és una cooperativa integral de treball i consum que s'organitza internament en Comissions Operatives i Grups d'Activitat Cooperativitzada (GAC). Cada GAC té autonomia organitzativa i comptable però es coordina amb els altres i segueix una sèrie de pautes comunes.

femAdministració és una comissió operativa (article 1.4.2 del Reglament de Règim Intern) que s'encarrega tant d'aspectes laborals, econòmics com societaris, manté també les relacions amb la gestoria.

Segons el reglament formen part de femAdministració:

  • Una persona responsable d'administració de cada GAC
  • La persona o persones del Consell Rector que aquest decideixi

Actualment (2020) en formen part totes les persones sòcies de treball que a més tenen assignades unes hores mensuals remunerades per les tasques a fer.

Últim autor
Dvdgmz
Last Edited
Sep 1 2020, 12:50

Event Timeline

Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)