Page MenuIniciProjectes

Agora
Actualitzat 1,300 Day(s) AgoPúblic

Agora és el nom que li donem a la plataforma de debat i presa de decisions col·lectives del CommonsCloud. És basada en Discourse, l'eina per excelencia per construir forums online i webs participatives.

Que és l'Agora?

Agora per Entitats

Experiencies

Anotem aquí enllaços a experiencies amb l'eina Discourse.

Dimensionar servidors Discourse

Experiencies compartides a la comunitat Discourse:

  • site The Bitcoin Pub visites: creixement de 0 a 4000 membres en el primer mes; servidor: DigitalOcean, 16 GB / 8CPUs, 40GB SSD, 6 TB for transfer. Han hagut d'afegir un CDN i load balancer: HighCPU (“CPU Intensive Plan”) on DigitalO with a KeyCDN installed with this sizing: [52 PM] . Comentaris: pics quan fan streaming d'un life event
  • site Jag-lovers visites: un millio/mes, servidors: AWS, on an m4.xlarge instance (4 CPUs and 16 GB of memory). Storage is 100 GB of gp2 (EBS, SSD) (dades de l'agost 2017) comentaris: careful with plugins and to give Postgresql enough room
  • site e-Liquid recipes visites: 1,3 millió/mes, servidor: 8GB RAM/4 vCPU/80GB SSD instance, and it’s pretty chill. CPU is 10-20% - IO and bandwidth is pretty low
Últim autor
joseplluisat
Last Edited
Nov 8 2019, 14:02