Page MenuIniciProjectes

[ARXIU] 6- Promocions
Actualitzat 147 Day(s) AgoPúblic

AQUESTA PÀGINA ES MANTÉ A EFECTES HISTÒRICS
Actualment les tarifes i descomptes estan a: https://somnuvol.coop/tarifes/

Ofertes i descomptes orientades a facilitar la incorporació de sòcis/es i a augmentar i consolidar la massa social per tal de fer sostenible el projecte.

Vegeu tarifes.

Descomptes generals de durada indefinida

 • 10% de descompte si es contracta la quota anual enlloc de la mensual
 • descompte per la contractació de més d'un servei dedicat (veure tarifes)

Descomptes específics de durada indefinida (descomptes no acumulables)

 • 30% de descompte en la quota anual el primer any per a cooperatives federades de la FCTC
 • 3 mesos de descompte en la quota mensual el primer any per a cooperatives federades de la FCTC
 • 30% de descompte en la quota anual el primer any per a entitats federades amb altres federacions amb les que s'arribi a un acord
 • 3 mesos de descompte en la quota mensual el primer any per a entitats federades amb altres federacions amb les que s'arribi a un acord
 • 30% de descompte en la quota anual el primer any per a persones o entitats sòcies d'Opcions
 • 3 mesos de descompte en la quota mensual el primer any per a persones o entitats sòcies d'Opcions
 • 30% de descompte en la quota anual el primer any per a persones individuals sòcies de cooperatives de consum amb les que s'arribi a un acord
 • 3 mesos de descompte en la quota mensual el primer any per a persones individuals sòcies de cooperatives de consum amb les que s'arribi a un acord
 • 30% de descompte en la quota anual el primer any per a persones individuals membres s'associacions i/o col·legis professionals amb les quals s'arribi a un acord
 • 3 mesos de descompte en la quota mensual el primer any per a persones individuals membres s'associacions i/o col·legis professionals amb les quals s'arribi a un acord

Descomptes específics de durada limitada (descomptes no acumulables)

 • 15% de descompte el primer any si es contracta la quota anual durant la FESC 2020 tant per serveis individuals com d'entitats
 • 1 mes de descompte al primer any si es contracta la quota anual durant la FESC 2020 tant per serveis individuals com d'entitats

Darrera actualització 2/11/2020

Últim autor
Dvdgmz
Last Edited
Feb 19 2024, 10:03

Event Timeline

Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 2 2020, 17:09
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 2 2020, 18:11
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha canviat el títol de 6- Promocions a [ARXIU] 6- Promocions.Feb 19 2024, 10:03
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)