Page MenuIniciProjectes

[ARXIU] Plan CommonsCloud
Actualitzat 147 Day(s) AgoPúblic

AQUESTA PÀGINA ES MANTÉ A EFECTES HISTÒRICS

el plan del CommonsCloud desenvolupem en aquest document.

Historia

Creació de l'Aliança CommonsCloud

Campanya de micromecenatge a Goteo Conjuntament

De l'1 de març 2018 fins el dia 20 de maig del mateix any varem fer la campanya a Goteo Conjuntament. Ens va ajudar a assolir el suport de les primeres usuàries, en concret:

 • 113 contribucions, la majoria individuals
 • 10 entitats

Ens va aportar 12.965 euros de contribucions. Varem acordar que el temps i recursos invertits fins el 31 de maig queda anotat com un deute cap als fundadors, amb especialment agraïments a l'equip fundador de la cooperativa femProcomuns. El dia que CommonsCloud generi prous ingressos, s'ha de tornar aquest deute.

El llançament del CommonsCloud ho varem fer els dies 11 i 12 de juliol amb una sessió d'autoformació amb una part de les persones que van aportar a la campanya. Fins el novembre del 2018 s'ha treballat en la realització de les recompenses promeses en campanya. El plan i context de la campanya es va desenvolupar aquí.

Construint l'Equip

L'equip CommonsCloud es forma a partir de membres de les entitats que formen part de l'Aliança, actualment formen part activa la @martinam, la @marthagomez, el @joseplluisat, @oriold i @wouter. Ens falta gent per completar l'equip i anem mirant als nostres voltants com podrem reforçar-nos.

Grups de treball

La nostra manera de treballar és en obert lo màxim possible, amb grups de treball que es reuneixen en principi els divendres matí. Un cop al mes es fa la reunió de coordinació estrategica on participen les entitats més implicades.

Grup de treball de Xerrades, Formacions i Comunicació

Objectius:

 • conscienciar els públics objectius: de la importància d’utilitzar eines lliures de forma col·lectiva i assegurar la protecció de dades
 • comunicar el projecte en tots els seus aspectes als públics objectius
 • animar a les persones i entitats que es facin usuàries i sòcies
 • que les usuàries entenguin les eines i les metodologies de treball àgils i comunitàries

Espai de treball: #grup_de_treball_de_xerrades_i_tallers

Grup de treball de Documentació i Suport

Objectius:

 • tenir la documentació adequada perque les usuàries puguin ser autonòmes
 • tenir els canals de suport adequats perque les usuàries puguin rebre el suport que demanen

Espai de treball: #grup_de_treball_de_documentació_i_suport

Pel 2019 tenim uns objectius concrets:

 • produir manuals/tutorials per tots els serveis i que cobreixen els casos típics de les usuàries
 • dissenyar i executar l'estrategia de dinamització dels espais comunitaris d'ajuda mutua
 • dissenyar i posar en marxa un servei de helpdesk

Grup de treball d'experiencia d'usuària

Objectius:

 • fer seguiment de les necessitats, experiencies i expectatives de les usuàries
 • adecuar el disseny de l'experiencia d'usuària a les necessitats i expectatives de les usuàries

Espai de treball: #grup_de_treball_disseny_experiencia_d_usuària

Grup de treball de Development and Operations

Objectius:

 • desenvolupar els serveis i les eines necessaries per les usuàries
 • posar en marxa i mantenir en funcionament els serveis segons les necessitats

Espai de treball: #development_and_operations

Grup de treball de Sostenibilitat i Estratègia

Objectius:

 • fer sostenible la iniciativa
 • coordinar el projecte
 • mantenir relacions efectives amb les entitats
 • desenvolupar estrategies de futur

Espai de treball: #grup_de_treball_de_sostenibilitat

Governança

Tenim una proposta de governança en esborrany en la carpeta /governança. Ens proposem desenvolupar el projecte i model de governança per validar-ho amb les sòcies.

Economia

Fondos Conjuntament

fins el novembre del 2018 hem fet servir els fondos procedents de la campanya Conjuntament; hem distribuit els diners entre materials i hores d'equip. La partida d'hores d'equip la hem repartit sobre els mesos i segons el registre d'hores de cadascú en cada mes hem fet la distribució d'aquesta sobre l'equip.

Pla economic 2019

La proposta de subvenció a Impulsem lo que fas de "CommonsCloud per Entitats" ha rebut una resolució favorable lo que ens permet tirar endavant els serveis per les entitats. El periode és de l'1 de desembre del 2018 fins al 30 de novembre del 2019.

Sabem que cal escalar i arribar a més gent per ser sostenible. Estem invertint per posar en marxa les infraestructures bàsiques, de serveis, millorar el codi, desenvolupar codi replicable per desplegar els serveis per les entitats que ho desitjin, els canals de suport, materials comunicatius, metodologies i materials formatius etc.

El nostre repte pel 2019: Volem arribar a posar en marxa com a mínim 20 entitats amb algun (o més) serveis dedicats per cada entitat i a la vegada comptar amb 250 persones que s'hauran convertit en sòcies amb un compromís d'una contribució periodica (domiciliat).

Els grup de treball tenen objectius i una serie de tasques concretades en el pla economic 2019 amb la seva partida pressupostaria. L'objectiu conjunt és aconseguir el repte pel 2019. I en el procés consolidar l'equip.

El document pressupostari està en desenvolupament (accessible només per l'Equip CommonsCloud).

Estrategia d'ingressos

Estem treballant un mix d'ingressos basat en tres grups diferenciats:

 • persones individuals
 • entitats
 • subvencions públiques

Persones individuals

Raonaments:

 1. Tenir un compte CommonsCloud és gratuit i ho ha de ser, perque permet a les persones accedir als diferents serveis. Els serveis poden ser de franc - actualment tenim de franc les dues plataformes comunitàries: la Plataforma de Projectes (aquesta mateixa) i l'Agora CommonsCloud - i poden ser de pagament, com ho és actualment l'Oficina CommonsCloud.
 2. Volem que les persones es puguin comprometre amb el CommonsCloud, com ho van fer a la Campanya a Goteo. Les proposem fer-se sòcia i formar part de la comunitat. Poden contribuir amb tasques (fer feines utils per la comunitat) amb una contribució voluntaria o amb una quota de serveis. Les contribucions voluntaries és lo que ha donat més al projecte francés Framasoft, de gran inspiració per nosaltres. De moment tenim posat en marxa uns formularis PDF perque la gent es pugui donar d'alta com a sòcia de consum (de femProcomuns, a traves de la qual ens coordinem) i puguin comprometre's amb una contribució voluntaria.
 3. Tenim definit unes tarifes per quotes de serveis:
  • Quota bàsica: 5€/mes per tenir 1GB a l'Oficina
  • Quota media: 10€ /mes per tenir 5GB a l'Oficina
  • Quota alta: 15€/mes per tenir 10GB a l'Oficina

Després es poden demanar blocks de 5GB extra per 5€/mes adicionals
Som conscients que hi ha un col·lectiu de gent que vol tenir 50 GB o 100 GB o més i que cal definir uns preus acceptables per les ampliacions de disc.

CommonsCloud per Entitats

Per les entitats oferim cadascun dels serveis que tenim en marxa de forma dedicada, bàsicament:

 • Oficina Dedicada
 • Agora Dedicada
 • Plataforma de Projectes Dedicada

Per assegurar la màxima autonomia, les Entitats poden gestionar quines usuàries hi puguin accedir: tenim una gestor de comptes CommonsCloud amb un disseny descentralitzat, on l'Entitat gestiona qui forma part del seu "Col·lectiu" dins de CommonsCloud. Així mateix els gestors de l'Entitat poden donar accés als serveis dedicats que te contractat l'Entitat.
Les tarifes s'expliquen en els documents "Tarifes CommonsCloud per Entitats" i "Tarifes CommonsClous per persones individuals".

Últim autor
Dvdgmz
Last Edited
Feb 19 2024, 09:58

Event Timeline

wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter added 2 subscriber(s): wouter, chris.
chris ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Jan 31 2018, 09:36
wouter added 1 project(s): CommonsCloud Public.
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Mar 6 2018, 10:49
wouter changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
wouter added 4 subscriber(s): marthagomez, martinam, oriold, joseplluisat.
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)May 2 2019, 08:19
wouter edited subscriber(s), added 2: Dvdgmz, mogams; removed 1: chris.
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)May 2 2019, 09:45
wouter added 1 subscriber(s): nuriaa.
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)May 2 2019, 19:00
Dvdgmz ha canviat el títol de Plan CommonsCloud a [ARXIU] Plan CommonsCloud.Feb 19 2024, 09:57
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)