Phabricator - Updates
Actualitzat 93 Day(s) AgoPúblic

Aquest document es va moure des de /w/commonscloud/maintenance/phabricator-upgrade/.

úsos avançats de la plataforma de projectes:

Gestió de projectes

eliminar un projecte o tasca

  • It is possible, but only by using the command line administration tools.
  • Remove a task? ./phabricator/bin/remove destroy TASK-ID (ie: T1, T23)
  • Remove a project? ./phabricator/bin/remove destroy PHID-PROJ-6i6ofxwwz4xybdvg7oa5
  • Here is how to find the PHID: How do you find the PHID of a Phabricator object?
Últim autor
joseplluisat
Projectes
Cap
Subscriptors
Cap