Mail
Actualitzat 57 Day(s) AgoPúblic

Plantejem el servei de mail a CommonsCloud per dos casos d'ús principals:

 1. entitats que volen tenir una serie de comptes amb el seu domini pròpi i gestionats des de CommonsCloud
 2. usuàries individuals que volen tenir un compte de mail amb un domini generic. Potser disposen d'un compte de gmail o altres oligipolis i volen fer el salt. Hi han les alternatives de RiseUp, ProtonMail i altres, però a les usuàries les agrada tenir-ho amb la seva cooperativa del CommonsCloud. Aquest servei hauria de ser una instancia del primer, i per tant ho podem contemplar per fase 2.

Requeriments:

 • les altes, modificacions i baixes han de ser gestionats amb el LDAP de CommonsCloud, on aixó representa un servei més

Les entitats gestionen un Col·lectiu a CommonsCloud dins del qual poden activar i desactivar el servei de compte de mail per cada usuària.

 • ha de ser un servei molt robust.
 • ha de ser molt segur, encriptat amb https
 • ha de tenir el mínim d'impacte de SPAM, amb SpamAssassin
 • amb bústies IMAP perque es pugui sinconitzar entre dispositius
 • accés via webmail mitjançant RainLoop (i per tant integrat en NextCloud) o altra solució més amigable per les usuàries

Llista de desitjos:

 • filtres SIEVE al servidor, que facilita sincronitzar filtres entre dispositius
 • poder definir alias

Proveïdors ètics locals:

 • Pangea; tarifes: 112 €/any per entitat que inclou 10 comptes de mail; +19 €/compte/any adicional
 • Maadix
 • La Mar de Bits
 • bTactic

Escenari amb Maadix
un servei facilment desplegable amb scripts Ansible per arrancar el servei de mail + mailman + mailtrain + webmail integrat en l'Oficina i/o altres webmails. El repte està en poder autenticar amb LDAP i afegir SpamAssassin.

Escenari amb bTactic: Zimbra
bTactic és expert en Zimbra amb integracions a NextCloud. S'ha de tenir molt clar que tot és lliure.

Proposta de sostenibilitat:

 • pack entitat: X€/mes per tenir 10 comptes amb domini propi
 • possiblement 1€/mes/compte (per fase 2)

Altres experiencies

Últim autor
wouter
Projectes
Cap
Subscriptors
Cap