Page MenuIniciProjectes

Gestiones Suport
Actualitzat 1,491 Day(s) AgoPúblic

Version 6 of 7: You are viewing an older version of this document, as it appeared on Sep 4 2019, 10:30.

Scaleway

accedemos al ControlPanel de Scaleway: desde el Dashboard general podemos acceder a las instancias / los servidores, Allá mismo podemos crear una nueva instancia. Creamos todas las instancias indicando el nombre de la maquina ("CC-**") y una etiqueta para indicar el servicio en concreto ("oficina-XX", "agora-YY", ...)
En el apartado de Suporte gestionamos los tickets con su servicio tecnico.

Comunicación con las usuarias

Cuando prevemos una intervención en uno de los servicios, comunicacamos a los usuarios con una minima antelación, idealmente un dia antes.

Canal de comunicación

Les entitats gestionen els seus col·lectius, grups i serveis dins de GENT, el gestor de comptes CommonsCloud (docu). Designen gestors pel Col·lectiu i pels Serveis. La manera idonia per informar a totes les usuàries d'un servei d'una intervenció és fer servir aquest gestor. Anem al servei en concret, p.e. l'Oficina0. Si som administrador de tot GENT o gestor del Servei, podem accedir a aquest apartat. Sota el llistat de les usuàries es veu el botó "Send Email to Members" i s'obra un petit formulari per enviar un mail de text plà.

Mensaje de comunicación

Un mensaje básico a enviar es este (vamos añadiendo variantes para casos especificos):

SUBJECTE + MISSATGE:

Intervenció tècnica Oficina.CommonsCloud.coop / Fora de servei

Estem treballant en la millora dels serveis CommonsCloud i hem previst una intervenció que us pot afectar l'ús de part dels nostres sistemes. Us demanem desculpes per les molesties que us poden causar. Intentem que la intervenció duri lo mínim.

Horari d'intervenció previst: <DIA> <HORA_INICI> - <HORA_FINAL>
Afectació al servei: <SERVEI>

Moltes gràcies per la vostra comprensió.

En solidaritat social i tecnològica,

Equip CommonsCloud

Últim autor
wouter
Last Edited
Sep 4 2019, 10:30

Event Timeline

wouter ha canviat el títol de Gestiones-suport a Gestiones Suport.
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Sep 4 2019, 10:26
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Sep 4 2019, 10:30