Page MenuIniciProjectes

Definicions
Actualitzat 1,306 Day(s) AgoPúblic

per poder conviure a gust i trobar les coses, ens cal acordar alguns principis bàsics.

Projectes

Projectes, grups i tags - o sigui "projectes" a Phabricator - els donem un nom amb significat, un icona o imatge i un color que facilment s'enten de que es tracta. Proposem pels colors de projectes:

 • groc: serveis públics, com l'Oficina, l'Agora, Projectes
 • taronja: aplicacions o serveis dedicats a una entitat o col·lectiu
 • vermell: incidencies
 • rosa: desitjos, el wishlist
 • blau: projecte
 • verd: subprojecte
 • violeta: grups de control d'accés, com un grup impulsor, un grup de consell rector
 • gris: altres coses, com el tag "Necessitem"

Nomenclatura d'aplicacions

Per evitar confusions en projectes amb usuaris que utilitzen diferents idiomes, s'utilitzarà el mateix nom de les aplicacions originals de Phabricator.
Detallem que fa cadascuna d'aquestes aplicacions

 • Phriction: Documentació / Wiki
 • Maniphest: Tasques, incidencies, necessitats
 • Projects: poden ser projectes que agrupen tasques o etiquetes ("tags") que les classifiquen, també poden ser grups d'usuàries membres que es donen certs drets de visibilitat o gestió sobre altres objectes o projectes. Amb "Projectes" es pot muntar una estructura complexa de subgrups multinivell.
 • Difussion: Espai per l'allotjament dels repositoris de codi amb Git o altres sistemes de control de versions (svn, mercurial)
 • Phame: gestor i agregador de blocs o notícies internes i externes
 • Herald: eina per definir regles que activen una notificació o acció especifica de forma automatitzada
 • Passphrase: caixa fort de contrasenyes o secrets
 • Phrequent: eina de registrar el temps utilitzat en una tasca
 • Dashboard: una pàgina editable amb panels (blocs) de text que es generen de forma automatica segons altres aplicacions a la plataforma, configurable per l'usuària
Últim autor
joseplluisat
Last Edited
Nov 8 2019, 10:41