Page MenuIniciProjectes

Gestionar usuaris al Nextcloud
Actualitzat 335 Day(s) AgoPúblic

En aquest manual us ensenyem com es poden gestionar de forma senzilla usuaris des de la nostra instal·lació de Nextcloud.

Per a això, hem de tenir permisos d’administració d’usuaris, ja sigui de forma global (administrador global) o bé per a un o diversos grups d’usuaris. Si no disposem de permisos, haurem contactar amb el nostre administrador de Nextcloud.

Per poder accedir a la gestió d’usuaris en Nextcloud, hem de primer accedir a l’tauler de control d’usuaris, que trobarem a la part superior dreta de la nostra pantalla:

Des d’aquí accedim a menú d’usuaris de Nextcloud:

En aquesta pantalla podem editar els usuaris existents o crear nous usuaris (només del nostre grup si estem accedint com a administrador d’usuaris de grup)

Per crear un nou usuari, premem en el botó Nou usuari a la part esquerra de la pantalla, i ens apareixeran les dades per a la creació de l’usuari:

Omplim les dades que ens sol·licita, Nom d’usuari (per entrar com a usuari), Nom de visualització (el que ens mostra en la nostra sessió i amb el qual ens poden veure altres usuaris de Nextcloud), Contrasenya (per defecte ha de tenir 8 caràcters com a mínim), Correu electrònic (molt important si volem rebre notificacions d’activitat de Nextcloud o per recuperar la contrasenya en cas necessari), Afegir usuari en grup (obligatori posar el grup en cas que siguem administradors d’usuaris de grup), i l’espai predeterminat (un desplegable amb diferents opcions, que es poden indicar manualment. Això limita l’espai assignat a aquest usuari)

Quedarà de la següent forma. Si tot és correcte, podem validar el formulari amb el botó blau:

Un cop validem a l’usuari nou, ja ens apareixerà a la llista d’usuaris, que podrem editar si cal:

Per editar l’usuari, podem prémer sobre la icona de l’llapis per veure les opcions d’edició. Si volem gestionar a l’usuari, premem sobre els tres punts … i ens apareixeran les diferents opcions de gestió de l’usuari:

Podem eliminar a l’usuari, esborrar tots els dispositius (fer que no es pugui visualitzar en un smartphone per exemple), inhabilitar usuari (no esborrem les dades, però l’usuari no pot accedir a la informació), o tornar a enviar el correu de benvinguda.

MOLT IMPORTANT, els usuaris es creen per defecte en anglès, i poden canviar el seu idioma a les preferències personals de l’usuari (Com gestionar les nostres preferències a Nextcloud?), però com a administradors d’usuaris, podem definir l’idioma a l’hora de crear l’usuari, un cop creat.

Per això, hem d’accedir a la part inferior esquerra de la pantalla de gestió d’usuaris, a l’apartat Ajustos:

Es desplegaran una sèrie d’opcions de visualització de la llista d’usuaris:

En aquest punt, marquem l’opció Mostra idiomas. La resta d’opcions poden ser útils per saber la data i l’hora de l’últim inici de sessió, o aspectes més tècnics com la base de dades de l’usuari o la ruta d’emmagatzematge:

Un cop marcat, ens apareixerà la columna Idioma a la llista d’usuaris.

Aleshores podem editar l’usuari (botó amb forma de llapis de la dreta de l’usuari), i despleguem l’opció d’idiomes, podem escriure el nom de l’idioma, i seleccionar-lo:

També ens apareixerà l’opció d’idioma per defecte a l’hora de crear un usuari nou:

Últim autor
btactic
Last Edited
Jul 4 2022, 10:07

Event Timeline

btactic created this object in space S1 Espai Principal.