Page MenuIniciProjectes

Com configurar Nextcloud al Zimbra?
Actualitzat 464 Day(s) AgoPúblic

  1. Abans de començar a configurar Nextcloud, haurem d’implementar aquest Zimlet al nostre Zimbra. Per fer-ho consultarem el manual Com implementar Zimlets al nostre Zimbra?
  1. Un cop tenim el Zimlet de Nextcloud implementat en el nostre Zimbra, per poder configurar-lo, ens dirigirem a la pantalla principal de Correu, al menú lateral esquerra, en l’apartat Zimlets, situat en la part inferior.

  1. Aquí farem doble clic a Nextcloud i ens apareixerà una nova finestra amb camps a emplenar. Els omplirem amb la informació del nostre Nextcloud (NO AMB LA DE Zimbra). Introduirem el nostre usuari i contrasenya Nextcloud i triarem si volem Desar o no la contrasenya. Deixarem el port per defecte del nostre servidor. IMPORTANT, el camp Servidor DAV ha de ser el del Nextcloud, i no pot acabar amb el símbol /

  1. Al camp corresponent a l’OwnCloud/Nextcloud service path, posarem el símbol /, i al camp DAV path, escriurem /remote.php/webdav/ per poder accedir a TOT el contingut del nostre Nextcloud.

  1. Introduirem al camp Servidor DAV: l’enllaç del nostre WebDAV fins al domini (.net, .com …), en l’exemple: ”https://nextclouddemo.net**”. En DAV ruta: la part d’enllaç que segueix, fins webdav, en aquest cas: ”/remote.php/webdav”. Finalment, en Ubicació ownCloud/Nextcloud**: la part d’enllaç que segueix, en aquest cas: ”/”
  1. Finalment, podrem dirigir-nos a la nova pestanya situada al costat de Preferències, per gestionar el nostre Nextcloud des de Zimbra:

Últim autor
btactic
Last Edited
Jun 27 2022, 11:28

Event Timeline

btactic created this object in space S1 Espai Principal.