Page MenuIniciProjectes

Entitats
Actualitzat 603 Day(s) AgoPúblic

Gestió del vostre Col·lectiu

Les entitats i col·lectius que han fet el salt a CommonsCloud i han contractat algun(s) servei(s) teniu el vostre Col·lectiu CommonsCloud. Vosaltres mateixos el podeu gestionar, és a dir que decidiu vosaltres qui entra i surt del col·lectiu. Al gestor de comptes teniu una secció "Grups" dins del qual podeu accedir a la gestió del Col·lectiu per gestionar els comptes dels vostres membres. Fes clic en la icona del Col·lectiu indicat amb fletxa en la imatge. Així arribeu a la gestió del Col·lectiu i podeu afegir o treure els comptes d'usuàries. Podeu tenir una o vàries persones "gestores", qui tenen el privilegi de gestionar el Col·lectiu. Amb aixó descentralitzem la gestió dels comptes CommonsCloud: vosaltres podeu cuidar dels vostres membres, que així obtenen un compte CommonsCloud. A la vegada els vostres membres podran ser o fer-se membres també d'altres col·lectius i serveis.

Gestió dels vostres Serveis

Si teniu contractat un servei dedicat, com ara una Oficina o Àgora, el podeu gestionar vosaltres mateixos. Teniu una persona o varies que són el(s) "gestors" del servei. Podeu donar accés a qui vulgueu - sempre que tingui un compte CommonsCloud - en la secció de Serveis. Quí està en el vostre Col·lectiu no necessàriament està també en tots els serveis que tingueu o pugueu tenir. Tingueu en compte aquesta diferència.

Altes de noves usuàries

Les persones del vostre equip que encara no tenen compte CommonsCloud, en el procés d'alta de registrar-se un compte, han d'indicar com a Col·lectiu el nom del vostre Col·lectiu. Així entren en el procés de validació que gestioneu vosaltres i els podeu donar accés als serveis que teniu. Insistim, cal triar be el Col·lectiu en el camp de registre al formulari: https://gent.commonscloud.coop/registre

En la imatge a la dreta veieu un llistat de comptes d'un Col·lectiu. A la dreta de la imatge hi ha uns rodonets colorits que al clicar donen accés al detall del compte. Els colors dels rodonets indiquen l'estat del compte amb la següent explicació:

  • gris : un compte sol·licitat que les gestores encara han de validar i activar
  • taronja : un compte creat que les gestores encara han d'activar
  • rosa : un compte creat i activat que la usuària encara ha de definir la seva contrasenya
  • verd : un compte creat, activat i en ús

Nota que a l'inici del procés les persones usuàries han de confirmar el seu mail. Abans d'aquesta validació, es veu en color vermell l'adreça de mail.

Com a persones gestores, vosaltres rebeu una notificació per mail i podeu entrar en la gestió d'usuàries per veure quines peticions de nous comptes heu rebut. Per validar una nova usuària, entreu a la seva fitxa fent clic sobre el cercle de color (inicialment és gris), i en la fitxa:

  • fes clic sobre el botó "afegeix usuària al Col·lectiu" -> així es crea el compte CommonsCloud d'aquesta persona i dins del vostre Col·lectiu
  • marca la casella dels serveis a què voleu donar accés (marcat amb 1 en la imatge) i fes clic sobre el botó "actualitzar grups" ( o "update groups" marcat amb 2)
  • fes clic sobre el botó "envia el mail d'activació" (marcat amb 3 -> ara la usuària rebrà un mail per definir la seva contrasenya i podrà accedir als serveis.

Últim autor
mogams
Last Edited
Jan 26 2022, 10:24

Event Timeline

wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
mogams ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
mogams published a new version of this document.Jun 9 2023, 11:43