Page MenuIniciProjectes

Entitats
Actualitzat 430 Day(s) AgoPúblic

Gestió del vostre Col·lectiu

Les entitats i col·lectius que han fet el salt a CommonsCloud i han contractat algun(s) servei(s) teniu el vostre Col·lectiu CommonsCloud. Vosaltres mateixos el podeu gestionar, és a dir que decidiu vosaltres qui entra i surt del col·lectiu. Al gestor de comptes teniu una secció "Grups" dins del qual podeu accedir a la gestió del Col·lectiu per gestionar els comptes dels vostres membres. Fes clic en la icona del Col·lectiu indicat amb fletxa en la imatge. Així arribeu a la gestió del Col·lectiu i podeu afegir o treure els comptes d'usuàries. Podeu tenir una o vàries persones "gestores", qui tenen el privilegi de gestionar el Col·lectiu. Amb aixó descentralitzem la gestió dels comptes CommonsCloud: vosaltres podeu cuidar dels vostres membres, que així obtenen un compte CommonsCloud. A la vegada els vostres membres podran ser o fer-se membres també d'altres col·lectius i serveis.

Gestió dels vostres Serveis

Si teniu contractat un servei dedicat, com ara una Oficina o Àgora, el podeu gestionar vosaltres mateixos. Teniu una persona o varies que són el(s) "gestors" del servei. Podeu donar accés a qui vulgueu - sempre que tingui un compte CommonsCloud - en la secció de Serveis. Quí està en el vostre Col·lectiu no necessàriament està també en tots els serveis que tingueu o pugueu tenir. Tingueu en compte aquesta diferència.

Altes de noves usuàries

Les persones del vostre equip que encara no tenen compte CommonsCloud, en el procés d'alta de registrar-se un compte, han d'indicar com a Col·lectiu el nom del vostre Col·lectiu. Així entren en el procés de validació que gestioneu vosaltres i els podeu donar accés als serveis que teniu. Insistim, cal triar be el Col·lectiu en el camp de registre al formulari: https://gent.commonscloud.coop/registre

En la imatge a la dreta veieu un llistat de comptes d'un Col·lectiu. A la dreta de la imatge hi ha uns rodonets colorits que al clicar donen accés al detall del compte. Els colors dels rodonets indiquen l'estat del compte amb la següent explicació:

  • gris : un compte sol·licitat que les gestores encara han de validar i activar
  • taronge : un compte creat que les gestores encara han d'activar
  • rosa : un compte creat i activat que la usuària encara ha de definir la seva contrasenya
  • verd : un compte creat, activat i en ús

Nota que a l'inici del procés les persones usuàries han de confirmar el seu mail. Abans d'aquesta validació, es veu en color vermell l'adreça de mail.

Com a persones gestores, vosaltres rebeu una notificació per mail i podeu entrar en la gestió d'usuàries per veure quines peticions de nous comptes heu rebut. Per validar una nova usuària, entreu a la seva fitxa fent clic sobre el cercle de color (inicialment és gris), i en la fitxa:

  • fes clic sobre el botó "afegeix usuària al Col·lectiu" -> així es crea el compte CommonsCloud d'aquesta persona i dins del vostre Col·lectiu
  • marca la casella dels serveis a què voleu donar accés (marcat amb 1 en la imatge) i fes clic sobre el botó "actualitzar grups" ( o "update groups" marcat amb 2)
  • fes clic sobre el botó "envia el mail d'activació" (marcat amb 3 -> ara la usuària rebrà un mail per definir la seva contrasenya i podrà accedir als serveis.

Últim autor
mogams
Last Edited
Jan 26 2022, 10:22

Event Timeline

wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
wouter ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
mogams ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)