Page MenuIniciProjectes

Mongetes Màgiques 11d19
Actualitzat 1,388 Day(s) AgoPúblic

Una activitat de creació col·lectiva per conèixer i explorar CommonsCloud

Mongetes Màgiques 11d19 té lloc el dia 11 de desembre de 2019 a La Hormigonera, el local de la cooperativa Trama, entitat sòcia cooperativista de CommonsCloud.

A través d’aquesta activitat et podràs familiaritzar amb tots els serveis actuals de CommonsCloud, relacionant-te i col·laborant amb altres persones usuàries i alhora formar part d’una creació col·lectiva.

Per l’activitat prenem com a referència el món del conte «En Jan i la mongetera» (també conegut com «En Pere de sa favera» o «Jack and the Beanstalk») que ja hem fet servir per altres coses de CommonsCloud. La història ens serveix per imaginar algú que accedeix als núvols per deixar sense la gallina dels ous d’or als qui se n’havien fet els amos. No prenem el conte de forma literal, ens servim del seu imaginari.

Fragment d'una il·lustració de domini públic de Walter Crane (1845–1915)

Per a aquesta activitat encara ho fem més obert; agafem una estructura abstracta i deixem a cadascú esplaiar-se inventant els detalls.

L’esquema que us proposem seguir en totes les narracions que crearem és aquest:

(1) enfilar-se als núvols, (2) trobar quelcom valuós, (3) compartir-ho.

L’activitat es pot fer en diverses llengües, mentre hi hagi al menys 3 persones, amb una llengua comú, que ho vulguin fer. Els resultats de l’activitat tindran la llicència lliure Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0-es. Cada persona pot participar en diverses versions de la història (al menys en 3) escrivint parts diferents. També en podrà il·lustrar una.

Dinàmica proposada per fer a La Hormigonera on fem l'activitat en un taller presencial on compartim espai:

 • (1) Cadascú comença una part de la història (enfilar-se als núvols, vegeu l'apartat "(1) Pujar" en aquesta pàgina)
 • (2) Li comparteix el document iniciat a la persona següent de la llista que podria ser la que té asseguda al costat dret i rep la història de la persona que té al seu costat esquerra. Aquest història ja té la primera part escrita i hi ha d'escriure una segona part (trobar quelcom valuós, vegeu l'apartat "(2) Trobar" en aquesta pàgina)
 • (3) De la persona de la seva esquerra torna a rebre una història, que havia començat la persona que està a l'esquerra d'aquesta. Cal que completi la història amb una tercera part que serà la final (compartir-ho, vegeu l'apartat "(3) Compartir" en aquesta pàgina)


Activitat escrita
(0) Preparar-se
Has de tenir un compte de CommonsCloud, propi o que t’hagi donat la organització de la qual formes part. Si no tens un compte pregunta-ho perquè estem preparats per donar-te una solució per participar en l’activitat i així conèixer CommonsCloud.

Afegeix el teu nom + nom d’usuària o correu electrònic a una de les llistes numerades del full de càlcul compartit «mongetesmagiques11d19.ods» en la llengua o llengües (veure pestanyes del full de càlcul) amb que vulguis participar.

Fes una carpeta «mongetes màgiques» a la teva Oficina CommonsCloud (si no existeix ja).

Crea un document de text i posa-li per títol «mongetes-identificadorLlengua-elTeuNúmeroALaLlistaDelFullDeCàlcul» (per exemple «mongetes-ca-05»).

Accedeix al projecte «Mongetes màgiques» del Gestor de Projectes de CommonsCloud i crea una tasca a la columna «Per fer».

Assigna't la tasca i posa’t també com a usuari subscriptor d'aquesta (els subscriptors són els qui tenen accés a veure i editar la tasca).

Nota: el plafó de treball (workboard) del projecte Mongetes Màgiques és un subprojecte del projecte públic de CommonsCloud(1) Pujar
Comença a escriure una part de la narració.

 • a. Imagina i inventa un lloc (un carrer, una casa, un camp, un desert, etc.), descriu-lo.
 • b. Comença la narració:
  • algú troba una mongetera que creix en aquest lloc, cada dia és més alta, fins que es perd de vista, s’hi enfila
  • Sobre aquesta base escriu qui és qui troba la mongetera, com la va descobrint cada dia més alta i com és que decideix enfilar-s’hi.
 • c. Un cop escrita la teva part mira qui tens a continuació en la llista del full de càlcul. Comparteix-li el teu document amb possibilitat d’edició, al compartir-ho posa-li una nota demanant-li que faci la segona part de la història.

 • Ves al Gestor de Projectes i assigna la tasca al seu usuari (deixa d’estar-te assignada a tu), mantenint-te com a usuari subscriptor.

 • Mou la tasca de «Per fer» a «Fent».(2) Trobar
Igual que has fet tu amb la persona següent de la llista, la persona anterior t’ha compartit un fitxer (que està a la seva carpeta de la seva oficina) amb la primera part de la història. Aquesta persona no l’haurà situada al mateix lloc ni haurà descrit la mateixa persona que troba la mongetera ni l’haurà escrita igual.
Continua la història, però respectant la línia narrativa que aquesta persona li ha donat; diferencia-la de la que tu has començat.

  • a.** Continua la narració:
  • el personatge puja per la mongetera i arriba als núvols, allà explora i troba quelcom valuós
  • Inventa què veu en arribar, com explora i què hi descobreix, quin efecte li fa, com reacciona, si s’hi troba algú, com es comporta, com s’hi relaciona, què troba valuós.
 • b. Un cop escrita la teva part torna a mirar qui tens a continuació en la llista del full de càlcul. Ves al Gestor de Projectes i torna-li a assignar la tasca a la persona que havia començat la història i deixa-li un missatge que la mencioni demanant que comparteixi el document amb la següent persona.
 • (b.2) Quan rebis aquesta mateixa petició però per a la història que havies iniciat comparteix el document amb la persona que et demanin i després assigna-li a ella la tasca. Deixa’t a tu i a la segona persona com a subscriptores de la tasca.


(3) Compartir
La mateixa persona que t’havia compartir la història que havia començat ara et compartirà un document amb la versió que ha començat la que la precedia a ella. És una història que ja té 2 parts (pujar, trobar) i que tu has d’acabar.

 • a. Continua la narració:
  • el personatge agafa allò valuós, baixa de la mongetera i ho comparteix
  • Has de decidir com ho agafa, si li és fàcil o té dificultats, si té algun conflicte amb algú, si li donen, si ho pren, què passa exactament, i quan baixa, amb qui i perquè ho comparteix, com és rebut el que porta. Busca un final per a la història.
 • b. Ves al Gestor de Projectes i mou la tasca a la columna «Fet». Menciona en un missatge a la tasca a la persona que havia iniciat la història perquè sàpiga que està completa i que la pot compartir a l'Àgora.
 • c. Quan vegis que t'han mencionat i que la història que havies iniciat s'ha acabat:
  • Crea un enllaç del document per compartir-lo públicament però sense possibilitat d’editar-lo (només podeu editar-lo les 3 persones que hi heu escrit).
  • Ves a l’Àgora al fil «Mongetes màgiques» i anuncia que s'ha acabat una nova versió, comparteix l’enllaç amb tothom. Menciona les altres 2 persones que hi han treballat. Feu servir l’Àgora per decidir un subtítol per la història, es dirà «Mongetes màgiques...» i alguna cosa més. Decidiu també si cal retocar alguna cosa del redactat per fer-lo més coherent. Poseu els vostres noms o pseudònims com a autors i poseu dins el text la llicència lliure que hem acordat que tinguin totes les històries (CC-by-sa 4.0-es). Afegeix l’enllaç també al costat del nom de la persona que l’ha iniciat a la llista del full de càlcul.Activitat gràfica
Pren per il·lustrar la narració que haurà acabat la persona que està sobre teu a la llista.

 • a. Ves a projectes i busca-la a la columna «Fet». Crea una subtasca i assigna-te-la i posa-la a «Per fer».
 • b. Fes una il·lustració o una fotografia inspirada en la història o busca una imatge amb una llicència lliure (o que ja estigui al domini públic per ser antiga) que sigui adequada per il·lustrar la història.
 • c. Contacta amb les persones autores de la narració a través de l’Agora i demana’ls que incorporin la imatge al document o que te’l comparteixin perquè tu la puguis afegir. Posa el teu nom o el de l’autor (si no és una imatge teva) i la llicència que tingui.
 • d. Marca la subtasca com acabada i mou-la a la columna «Fet»

Nota: potser et resulta útil explorar Wikimedia Commons on hi ha imatges lliures i en domini públic (mira quina llicència tenen i l'autoria, per posar-ho al peu d'imatge). També pots mirar a Flickr The Commons.

Nota: si durant l'activitat ens trobem amb incidències les comentem i les podem registrar al Tracker d'incidències del gestor de projectes de CommonsCloud.

Últim autor
Dvdgmz
Last Edited
Dec 10 2019, 21:27

Event Timeline

Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)