Page MenuIniciProjectes

Mongetes màgiques 5n20
Actualitzat 940 Day(s) AgoPúblic

Una activitat de creació col·lectiva per conèixer i explorar com podem col·laborar fent servir NextCloud i altres eines de teletreball tecnoètic: BigBlueButton, Phabricator i Discourse

Mongetes Màgiques 5n20 és part de la TecnoFESC i es fa online utilitzant una sala de Meet.coop com a lloc de trobada.

Dijous 5 de novembre de 2020
17-19h Sala TecnoFESC
Si et cal un compte per participar: 16:40h a la mateixa sala; pots avançar feina registrant-te.

A través d’aquesta activitat et podràs familiaritzar amb tots els serveis actuals de CommonsCloud, relacionant-te i col·laborant amb altres persones usuàries i alhora formar part d’una creació col·lectiva. Si tens una oficina NextCloud en un servidor propi o que et proporciona un altre proveïdor també hi podràs participar i així descobrir la possibilitat de col·laborar entre diferents oficines.

Referent: Jan i la mongetera

Per l’activitat prenem com a referència el món del conte «En Jan i la mongetera» (també conegut com «En Pere de sa favera» o «Jack and the Beanstalk») que ja hem fet servir per altres coses de CommonsCloud. La història ens serveix per imaginar algú que accedeix als núvols per deixar sense la gallina dels ous d’or als qui se n’havien fet els amos (vegeu
SUG ecosystem). No prenem el conte de forma literal, ens servim del seu imaginari.

Fragment d'una il·lustració de domini públic de Walter Crane (1845–1915)

Activitat proposada: un mateix esquema, moltes narracions

Per a aquesta activitat encara ho fem més obert; agafem una estructura abstracta i deixem a cadascú esplaiar-se inventant els detalls.

L’esquema que us proposem seguir en totes les narracions que crearem és aquest:

(1) enfilar-se als núvols, (2) trobar quelcom valuós, (3) compartir-ho.

Cada part la farà una persona diferent.

L’activitat es pot fer en diverses llengües, mentre hi hagi al menys 3 persones, amb una llengua comú, que ho vulguin fer.


Els resultats de l’activitat tindran la llicència lliure Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0-es. Cada persona pot participar en diverses versions de la història (al menys en 3) escrivint parts diferents. També en podrà il·lustrar una.


Ens mantenim dins la Sala TecnoFESC de Meet.coop i si tenim algun dubte podem resoldre'l allà. Si ens molesta que altres parlin ens apaguem el so. També podem fer consultes pel xat. Cap a les 16:40 farem una posada en comú. Aquesta part i la presentació inicial s'enregistraran en vídeo.

Resum de passos a seguir

Dinàmica proposada per fer online:

 • (0) En entrar a la sala obres les "notes compartides" i tens l'enllaç a una llista en full de càlcul on afegir-te al final.
 • (1) Cadascú comença una part de la història (enfilar-se als núvols, vegeu l'apartat "(1) Pujar" en aquesta pàgina)
 • (2) Li comparteix el document iniciat a la persona següent de la llista. Aquest història ja té la primera part escrita i hi ha d'escriure una segona part (trobar quelcom valuós, vegeu l'apartat "(2) Trobar" en aquesta pàgina)
 • (3) De la persona anterior a la llista torna a rebre una història, que havia començat la persona que està a la fila anterior a aquesta. Cal que completi la història amb una tercera part que serà la final (compartir-ho, vegeu l'apartat "(3) Compartir" en aquesta pàgina)
 • (4) Deixem una estona al final del taller per posar en comú les narracions i comentar com ha anat.

Inici

(0) Preparar-se

Has de tenir un compte de CommonsCloud, propi o que t’hagi donat la organització de la qual formes part. Si no tens un compte pregunta-ho <hola@commonscloud.coop> perquè estem preparats per donar-te una solució per participar en l’activitat i així conèixer CommonsCloud. Pots avançar feina registrant-te

Afegeix el teu nom + nom d’usuària o correu electrònic a una de les llistes numerades del full de càlcul compartit «mongetesmagiques5n20.ods» en la llengua o llengües (veure pestanyes del full de càlcul) amb que vulguis participar.

Fes una carpeta «mongetes màgiques» a la teva Oficina CommonsCloud (si no existeix ja).

Crea un document de text i posa-li per títol «mongetes-identificadorLlengua-elTeuNúmeroALaLlistaDelFullDeCàlcul» (per exemple «mongetes-ca-05»).

Accedeix al projecte «Mongetes màgiques» del Gestor de Projectes de CommonsCloud i crea una tasca a la columna «Per fer».

Assigna't la tasca i posa’t també com a usuari subscriptor d'aquesta (els subscriptors són els qui tenen accés a veure i editar la tasca).

Nota: el plafó de treball (workboard) del projecte Mongetes Màgiques és un subprojecte del projecte públic de CommonsCloud


(A) Activitat escrita


(1) Pujar

Comença a escriure una part de la narració.

 • a. Imagina i inventa un lloc (un carrer, una casa, un camp, un desert, etc.), descriu-lo.
 • b. Comença la narració:
  • algú troba una mongetera que creix en aquest lloc, cada dia és més alta, fins que es perd de vista, s’hi enfila
  • Sobre aquesta base escriu qui és qui troba la mongetera, com la va descobrint cada dia més alta i com és que decideix enfilar-s’hi.
 • c. Un cop escrita la teva part mira qui tens a continuació en la llista del full de càlcul. Comparteix-li el teu document amb possibilitat d’edició, al compartir-ho posa-li una nota demanant-li que faci la segona part de la història.

 • Ves al Gestor de Projectes i assigna la tasca al seu usuari (deixa d’estar-te assignada a tu), mantenint-te com a usuari subscriptor.

 • Mou la tasca de «Per fer» a «Fent».


(2) Trobar

Igual que has fet tu amb la persona següent de la llista, la persona anterior t’ha compartit un fitxer (que està a la seva carpeta de la seva oficina) amb la primera part de la història. Aquesta persona no l’haurà situada al mateix lloc ni haurà descrit la mateixa persona que troba la mongetera ni l’haurà escrita igual.
Continua la història, però respectant la línia narrativa que aquesta persona li ha donat; diferencia-la de la que tu has començat.

  • a.** Continua la narració:
  • el personatge puja per la mongetera i arriba als núvols, allà explora i troba quelcom valuós
  • Inventa què veu en arribar, com explora i què hi descobreix, quin efecte li fa, com reacciona, si s’hi troba algú, com es comporta, com s’hi relaciona, què troba valuós.
 • b. Un cop escrita la teva part torna a mirar qui tens a continuació en la llista del full de càlcul. Ves al Gestor de Projectes i torna-li a assignar la tasca a la persona que havia començat la història i deixa-li un missatge que la mencioni demanant que comparteixi el document amb la següent persona.
 • (b.2) Quan rebis aquesta mateixa petició però per a la història que havies iniciat comparteix el document amb la persona que et demanin i després assigna-li a ella la tasca. Deixa’t a tu i a la segona persona com a subscriptores de la tasca.

(3) Compartir

La mateixa persona que t’havia compartir la història que havia començat ara et compartirà un document amb la versió que ha començat la que la precedia a ella. És una història que ja té 2 parts (pujar, trobar) i que tu has d’acabar.

 • a. Continua la narració:
  • el personatge agafa allò valuós, baixa de la mongetera i ho comparteix
  • Has de decidir com ho agafa, si li és fàcil o té dificultats, si té algun conflicte amb algú, si li donen, si ho pren, què passa exactament, i quan baixa, amb qui i perquè ho comparteix, com és rebut el que porta. Busca un final per a la història.
 • b. Ves al Gestor de Projectes i mou la tasca a la columna «Fet». Menciona en un missatge a la tasca a la persona que havia iniciat la història perquè sàpiga que està completa i que la pot compartir a l'Àgora.
 • c. Quan vegis que t'han mencionat i que la història que havies iniciat s'ha acabat:
  • Crea un enllaç del document per compartir-lo públicament però sense possibilitat d’editar-lo (només podeu editar-lo les 3 persones que hi heu escrit).
  • Ves a l’Àgora al fil «Mongetes màgiques 5n20» i anuncia que s'ha acabat una nova versió, comparteix l’enllaç amb tothom. Menciona les altres 2 persones que hi han treballat.
  • Afegeix l’enllaç també al costat del nom de la persona que l’ha iniciat a la llista del full de càlcul.
  • Decidir subtítol, possibles retocs al redactat, llicència. Fes servir el xat de Meet.coop per contactar amb les altres dues persones i decidir conjuntament un subtítol per la història, es dirà «Mongetes màgiques...» i alguna cosa més. Decidiu també si cal retocar alguna cosa del redactat per fer-lo més coherent. Poseu els vostres noms o pseudònims com a autors i poseu dins el text la llicència lliure que hem acordat que tinguin totes les històries (CC-by-sa 4.0-es).


(B) Activitat gràfica

Pren per il·lustrar la narració que haurà acabat la persona que està sobre teu a la llista.

 • a. Ves a projectes i busca-la a la columna «Fet». Crea una subtasca i assigna-te-la i posa-la a «Per fer».
 • b. Fes una il·lustració o una fotografia inspirada en la història o busca una imatge amb una llicència lliure (o que ja estigui al domini públic per ser antiga) que sigui adequada per il·lustrar la història.
 • c. Contacta amb les persones autores de la narració a través de l’Agora i demana’ls que incorporin la imatge al document o que te’l comparteixin perquè tu la puguis afegir. Posa el teu nom o el de l’autor (si no és una imatge teva) i la llicència que tingui.
 • d. Marca la subtasca com acabada i mou-la a la columna «Fet»

Nota: potser et resulta útil explorar Wikimedia Commons on hi ha imatges lliures i en domini públic (mira quina llicència tenen i l'autoria, per posar-ho al peu d'imatge). També pots mirar a Flickr The Commons.

Nota: si durant l'activitat ens trobem amb incidències les comentem i les podem registrar al Tracker d'incidències del gestor de projectes de CommonsCloud.


Tancament

(4) Posada en comú

A les 16:40 mirarem de fer una posada en comú, llegir les històries o alguns fragments, comentar com ha anat, veure si queden històries per acabar, etc.

Últim autor
Dvdgmz
Last Edited
Nov 3 2020, 17:47

Event Timeline

Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 11:20
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 11:41
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 13:37
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 13:40
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 13:43
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 13:51
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 14:03
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 14:06
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 17:21
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 17:35
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)
Dvdgmz ha editat el contingut d'aquest document. (Show Details)Nov 3 2020, 17:47