Espai públicExperimental
ActivePublic

Details

Description

aquí pot participar tothom interessat en la organització Exemple. Pot ser interessant per compartir amb clients i usuàries coses com prototips de nous productes o fer enquestes amb les usuàries.