Page MenuIniciProjectes

OficinaTag
ActiuPúblic

Watchers

  • This project does not have any watchers.
  • View All

Detalls

Descripció

Aquí agrupem totes les tasques i incidencies de l'Oficina, o suigui les instancies de NextCloud que correm al CommonsCloud. Tenim un tracker d'incidencies classificades per plataforma (Oficina / Projectes / Agora...).

Activitat recent

Sep 9 2019

wouter removed 1 watcher(s) for Oficina: chris.
Sep 9 2019, 15:01
wouter removed 1 member(s) for Oficina: chris.
Sep 9 2019, 15:00

May 24 2019

wouter changed the join policy for Oficina.
May 24 2019, 09:16

Jul 16 2018

wouter edited Descripció on Oficina.
Jul 16 2018, 16:29

Jul 5 2018

joseplluisat ha creat Traduccions.
Jul 5 2018, 16:04 · Oficina
wouter set the icon for Oficina to Tag.
Jul 5 2018, 14:17

Jun 22 2018

wouter set the color for Oficina to Groc.
Jun 22 2018, 13:13
chris added 1 watcher(s) for Oficina: chris.
Jun 22 2018, 11:46

Jun 15 2018

wouter added 1 member(s) for Oficina: chris.
Jun 15 2018, 18:15
wouter added 1 member(s) for Oficina: wouter.
Jun 15 2018, 18:15
wouter set the icon for Oficina to Bugs.
Jun 15 2018, 13:18
wouter set the image for Oficina to F1348: profile.
Jun 15 2018, 13:17
wouter changed the join policy for Oficina.
Jun 15 2018, 13:15