Page MenuIniciProjectes

Project History
ActiuPúblic

Detalls

Looks Like
Oficina
Hashtags
#incidencies_de_l_oficina, #oficina
Descripció

Aquí agrupem totes les tasques i incidencies de l'Oficina, o suigui les instancies de NextCloud que correm al CommonsCloud. Tenim un tracker d'incidencies classificades per plataforma (Oficina / Projectes / Agora...).

Event Timeline

wouter set this project's icon to Infrastructure.
wouter created this object with visibility "Public (No Login Required)".
wouter created this object with edit policy "Restricted Projecte (Projecte)".
wouter created this object with join policy "Project Members".
wouter set this project's icon to Bugs.
wouter renamed this project from Incidencies de l'Oficina to Oficina.Jun 22 2018, 13:13
wouter va editar Descripció. (Show Details)
wouter set this project's color to Groc.
wouter changed the join policy from "Project Members" to "Restricted Projecte (Projecte)".May 15 2019, 13:33
wouter removed 1 watcher(s): chris.