Page MenuIniciProjectes
Feed Cerca avançada

Nov 8 2019

femprocomuns moved T532: La home per usuaries no loggeades te fallos from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.
Nov 8 2019, 11:06 · Projectes, Restricted Projecte
femprocomuns moved T532: La home per usuaries no loggeades te fallos from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.
Nov 8 2019, 11:05 · Projectes, Restricted Projecte

May 24 2019

wouter removed 1 member(s) for Projectes: chris.
May 24 2019, 09:16
wouter changed the edit policy for Projectes.
May 24 2019, 09:16

Jul 16 2018

wouter edited Descripció on Projectes.
Jul 16 2018, 16:28

Jul 5 2018

joseplluisat ha editat el contingut de Traduccions.
Jul 5 2018, 15:58 · Projectes
wouter set the icon for Projectes to Tag.
Jul 5 2018, 14:18

Jun 22 2018

wouter changed the visibility for T532: La home per usuaries no loggeades te fallos.
Jun 22 2018, 13:59 · Projectes, Restricted Projecte
wouter triaged T532: La home per usuaries no loggeades te fallos as Normal priority.
Jun 22 2018, 13:59 · Projectes, Restricted Projecte
wouter changed the join policy for Projectes.
Jun 22 2018, 13:54