Pionera CommonsCloud
ActiuPúblic

Descripció

Vas aportar a la primera campanya a Goteo per fer realitat i participar en el projecte. Gràcies a tu ens hem posat les piles!

Pionera CommonsCloud
Està al CommonsCloud des del primer minut!
Legendary
wouter created this badge.May 10 2018, 14:11
wouter changed the edit policy from "Administradors" to "Restricted Projecte (Project)".May 25 2018, 15:57
wouter awarded this badge to 3 recipient(s): Dvdgmz, wouter, mogams.
wouter added 1 subscriber(s): Dvdgmz.
mogams updated the badge description. (Show Details)May 30 2018, 17:54
mogams updated the flavor from està amb el CommonsCloud des de la primera hora to Està al CommonsCloud des del primer minut!.
wouter updated the badge description. (Show Details)Jun 22 2018, 12:33