Page MenuIniciProjectes

Search
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Full-Text Search
Find stuff in big piles.

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors

Search Engines

To configure the search engines, edit [[ /config/edit/cluster.search/ | cluster.search ]] configuration. See Cluster: Search for documentation.

Engine NameEditableReadable
MySQL

Event Timeline