Aplicacions Projectes

Projectes
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Projects, Tags, and Teams
Group stuff into big piles.

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Can Create Projects
Restricted Projecte (Project)
Can Lock Project Membership
Administradors
Default View Policy
All Users
Default Edit Policy
All Users
Default Join Policy
All Users
chris changed the "Can Create Projects" policy from "All Users" to "Administradors".May 11 2018, 10:00
chris changed the "Default View Policy" policy from "All Users" to "Project Members".
chris changed the "Default Edit Policy" policy from "All Users" to "Project Members".
chris changed the "Pot utilitzar l'aplicació" policy from "Public (No Login Required)" to "All Users".
wouter changed the "Can Create Projects" policy from "Administradors" to "Members of Project: Restricted Projecte".Jun 7 2018, 13:13
wouter changed the "Pot utilitzar l'aplicació" policy from "All Users" to "Public (No Login Required)".Jun 15 2018, 13:20
joseplluisat changed the "Default View Policy" policy from "Project Members" to "All Users".Jun 27 2019, 18:54
joseplluisat changed the "Default Edit Policy" policy from "Project Members" to "All Users".