Phame
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Internal and External Blogs

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Can Create Blogs
Restricted Projecte (Project)
wouter changed the "Can Create Blogs" policy from "All Users" to "Members of Project: Restricted Projecte".Jun 15 2018, 15:58