Page MenuIniciProjectes

People
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
User Accounts and Profiles
Sort of a social utility.

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Can Create (non-bot) Users
Administradors
Can Disable Users
Administradors
Can Browse User Directory
All Users

Event Timeline