Aplicacions Maniphest

Maniphest
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Tasques i errors

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Default View Policy
Subscriptors
Default Edit Policy
Subscriptors
Can Edit Task Status
All Users
Pot assignar tasques
All Users
Pot editar les polítiques de la tasca
All Users
Can Prioritize Tasks
All Users
Pot editar tasques dels projectes
All Users
Can Bulk Edit Tasks
All Users

Application Emails

Correu electrònic
suport@commonscloud.coop
incidencies@commonscloud.coop
proyectos@commonscloud.coop
projects@commonscloud.coop
projectes@commonscloud.coop
joseplluisat changed the "Default View Policy" policy from "All Users" to "Subscriptors".Oct 10 2019, 08:52
joseplluisat changed the "Default Edit Policy" policy from "All Users" to "Subscriptors".