Drydock
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Allocate Software Resources
A nautical adventure.

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Default Blueprint View Policy
All Users
Default Blueprint Edit Policy
Administradors
Can Create Blueprints
Administradors