Aplicacions Distintius

Distintius
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Achievements and Notoriety
Build self esteem through gamification.

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Can Create Badges
Restricted Projecte (Project)
Default Edit Badges
Restricted Projecte (Project)
wouter changed the "Can Create Badges" policy from "Administradors" to "Members of Project: Restricted Projecte".Jun 15 2018, 16:00
wouter changed the "Default Edit Badges" policy from "Administradors" to "Members of Project: Restricted Projecte".