Page MenuIniciProjectes

Almanac
Instal·latPúblic

Detalls

Descripció
Service Directory

Polítiques

Pot utilitzar l'aplicació
Public (No Login Required)
Pot configurar l'aplicació
Administradors
Can Create Services
Administradors
Can Create Devices
Administradors
Can Create Networks
Administradors
Can Create Namespaces
Administradors
Can Manage Cluster Services
No One

Event Timeline