Detalls

Tipus de plafó
Plafó de text
Editable per
wouter (Wouter Tebbens)
Es mostra sobre
Aquest plafó no apareix en cap panell de control.
wouter ha creat aquest plafó.Sep 3 2018, 10:43
wouter va editar Text. (Show Details)
wouter added 1 dashboard(s): Els meus projectes.
wouter ha eliminat 1 panell/s de control: Els meus projectes.