Llista de necessitats (obertes)
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Plafó de consulta
Editable per
wouter (Wouter Tebbens)
Es mostra sobre
Aquest plafó no apareix en cap panell de control.
wouter ha creat aquest plafó.Sep 3 2018, 10:38
wouter set Cerca to ManiphestTaskSearchEngine.
wouter set Consulta to UjmDln_LePeL.
wouter added 1 dashboard(s): Els meus projectes.
wouter ha eliminat 1 panell/s de control: Els meus projectes.Sep 3 2018, 10:43