Incidències de Projectes
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Plafó de consulta
Editable per
wouter (Wouter Tebbens)
Es mostra sobre
Aquest plafó no apareix en cap panell de control.
wouter ha creat aquest plafó.Jun 22 2018, 13:59
wouter set Cerca to ManiphestTaskSearchEngine.
wouter set Consulta to bCPecm_.ISMc.
wouter added 1 dashboard(s): Welcome Home Dashboard.
wouter ha eliminat 1 panell/s de control: Welcome Home Dashboard.Jun 29 2018, 18:55