Incidencies de l'Oficina | Projectes | l'Agora | Incidències tancades
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Pestanya del plafó
Editable per
Restricted Projecte (Project)
Es mostra sobre
Incidencies del CommonsCloud
wouter ha creat aquest plafó.Jun 15 2018, 18:14
wouter added 1 dashboard(s): Incidencies del CommonsCloud.
wouter changed the edit policy from "wouter (Wouter Tebbens)" to "Restricted Projecte (Project)".Jun 15 2018, 18:18
wouter set the tabs to "Incidencies obertes".
wouter ha eliminat pestanyes.
wouter set the tabs to "Incidencies obertes".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidencies obertes" a "Incidencies obertes | Incidencies tancades".Jun 15 2018, 18:47
wouter ha reanomenat aquest panell de "Incidencies de l'Oficina" a "Incidencies de l'Oficina | l'Agora | Projectes | Incidències tancades".Jun 29 2018, 19:05
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidencies obertes | Incidencies tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències tancades | Incidències de l'Agora | Incidències de Projectes".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències tancades | Incidències de l'Agora | Incidències de Projectes" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de l'Agora | Incidències de Projectes".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de l'Agora | Incidències de Projectes" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de l'Agora | Incidencies tancades".Jun 29 2018, 19:07
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de l'Agora | Incidencies tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de l'Agora | Incidencies tancades | Incidencies tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de l'Agora | Incidencies tancades | Incidencies tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències tancades".Jun 29 2018, 19:10
wouter ha reanomenat aquest panell de "Incidencies de l'Oficina | l'Agora | Projectes | Incidències tancades" a "Incidencies de l'Oficina | Projectes | l'Agora | Incidències tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències tancades | Incidències tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències tancades | Incidències tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes".Jun 29 2018, 19:16
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències de l'Agora".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències de l'Agora" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències de l'Agora | Incidències tancades".
wouter ha canviat les pestanyes de "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències de l'Agora | Incidències tancades" a "Incidències de l'Oficina | Incidències de Projectes | Incidències de l'Agora | Incidències tancades | Wishlist".Jul 5 2018, 14:23