Incidencies de l'Oficina
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Plafó de consulta
Editable per
wouter (Wouter Tebbens)
Es mostra sobre
Aquest plafó no apareix en cap panell de control.
wouter ha creat aquest plafó.Jun 15 2018, 18:10
wouter set Cerca to ManiphestTaskSearchEngine.
wouter set Consulta to hXXtgFgPsJrf.
wouter added 1 dashboard(s): Incidencies del CommonsCloud.
wouter ha eliminat 1 panell/s de control: Incidencies del CommonsCloud.Jun 15 2018, 18:20