Projectes i tasques
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Pestanya del plafó
Editable per
wouter (Wouter Tebbens)
Es mostra sobre
Welcome Home Dashboard
wouter ha creat aquest plafó.Jun 15 2018, 17:54
wouter set the tabs to "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidencies".
wouter added 1 dashboard(s): Welcome Home Dashboard.
wouter ha canviat les pestanyes de "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidencies" a "Els meus projectes | Tasques subscrites".Jun 22 2018, 14:02
wouter ha canviat les pestanyes de "Els meus projectes | Tasques subscrites" a "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidèencies".
wouter ha canviat les pestanyes de "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidèencies" a "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidències".
wouter ha canviat les pestanyes de "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidències" a "Els meus projectes | Tasques subscrites".Jun 29 2018, 18:54
wouter ha canviat les pestanyes de "Els meus projectes | Tasques subscrites" a "Els meus projectes | Tasques subscrites | Incidències".