Activitat recent
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Plafó de consulta
Editable per
Restricted Projecte (Project)
Es mostra sobre
Incidencies del CommonsCloud
wouter ha creat aquest plafó.Jun 15 2018, 13:43
wouter added 1 dashboard(s): Incidencies del CommonsCloud.
wouter changed the edit policy from "wouter (Wouter Tebbens)" to "Restricted Projecte (Project)".Jun 15 2018, 18:26
wouter changed Consulta from all to projects.