Tracker d'incidencies del CommonsCloud
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Plafó de text
Editable per
Restricted Projecte (Project)
Es mostra sobre
Incidencies del CommonsCloud
wouter ha creat aquest plafó.Jun 15 2018, 13:43
wouter added 1 dashboard(s): Incidencies del CommonsCloud.
wouter ha reanomenat aquest panell de "Benvingut" a "Tracker d'incidencies amb l'Oficina".Jun 15 2018, 18:13
wouter changed the edit policy from "wouter (Wouter Tebbens)" to "Restricted Projecte (Project)".
wouter va editar Text. (Show Details)
wouter ha reanomenat aquest panell de "Tracker d'incidencies amb l'Oficina" a "Tracker d'incidencies del CommonsCloud".Jun 29 2018, 19:15
wouter va editar Text. (Show Details)
wouter va editar Text. (Show Details)