Projectes públics
ActiuPúblic

Detalls

Tipus de plafó
Plafó de consulta
Editable per
Restricted Projecte (Project)
Es mostra sobre
wt's Dashboard
wouter ha creat aquest plafó.Jun 11 2018, 16:12
wouter set Cerca to PhabricatorProjectSearchEngine.
wouter set Consulta to all.
wouter added 1 dashboard(s): wt's Dashboard.
wouter changed Consulta from all to active.Jun 11 2018, 16:23
wouter changed the edit policy from "wouter (Wouter Tebbens)" to "Restricted Projecte (Project)".Jun 15 2018, 12:23
wouter changed Consulta from active to all.