Detalls

Tipus de plafó
Plafó de consulta
Editable per
wouter (Wouter Tebbens)
Es mostra sobre
Welcome Home Dashboard
wouter ha creat aquest plafó.May 28 2018, 10:43
wouter set Cerca to PhabricatorUserPreferencesSearchEngine.
wouter set Consulta to all.
wouter added 1 dashboard(s): Welcome Home Dashboard.