Page MenuIniciProjectes

Guia de bones pràctiques
Open, Needs TriagePúblic

Descripció

Recopilació de material per a l'elaboració d'una guia de bones pràctiques sobre l'ús de les tecnologies obertes per documentar els processos de presa de decisions.

Event Timeline

Thaisambh created this object in space S1 Espai Principal.
Thaisambh created this object with visibility "Public (No Login Required)".
Thaisambh changed the edit policy from "All Users" to "Thaisambh (Thais)".Dec 17 2018, 12:15