Page MenuIniciProjectes

La home per usuaries no loggeades te fallos
Open, NormalPúblic

Descripció

es veuen elements d'error per no estar loggeat que no s'haurien de veure.

Event Timeline

wouter ha triat aquesta tasca com a prioritat Normal.Jun 22 2018, 13:59
wouter ha creat aquesta tasca.
wouter changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".
femprocomuns moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.Nov 8 2019, 11:05
femprocomuns moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.