Page MenuIniciProjectes

Forma part del Projecte X
Open, NormalPúblic

Descripció

Hem configurat aquesta organització de tal manera que només les persones que ja son membres de la Organització Exemple es puguin fer membres del projecte "Projectes i Col·laboracions Organització Exemple". O sigui primer t'has de fer membre d'ella a través de la pertinença a l'Espai Públic. Per fer-nos membres hem d'anar al subapartat Membres i allà podem fer clic a "join project" (fer-te membre).

Dins de la Organització Exemple hi ha el subgrup Projectes i Col·ladoradores i dins d'aquesta hi ha un projecte que es diu "Projectes i Col·laboracions Organització Exemple" i ara ja podem afegir i modificar tasques.

Event Timeline

wouter ha triat aquesta tasca com a prioritat Normal.Jun 11 2018, 10:58
wouter ha creat aquesta tasca.
wouter created this object with visibility "Public (No Login Required)".
matthiasb added 1 subscriber(s): matthiasb.

No es pot accedir amb el enllaç! S'ha d'arreglar.

oriold ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)Jul 12 2018, 13:41

gràcies @matthiasb que ahir vaig trobar i arreglar el fallo. Ara tothom que està com membre en la part pública pot editar el projecte X. Mira si ho pots fer tu i ens confirmas?