Tasques que estan en dos projectes a la vegada
Open, NormalPublic

Description

En Phabricator el concepte "projecte" és molt versatil: pot representar un grup social, un projecte, una entitat però també un "tag". Així podriem tenir tasques que les fiquem en diferents projectes a la vegada, o crear un "projecte" per etiquetar tots els objectes que tenen relació amb posa-li agrecologia amb aquesta etiqueta. Veuràs que et permet trobar més facilment tots quests objectes.

wouter created this task.May 31 2018, 19:51
wouter created this object with visibility "Public (No Login Required)".
wouter created this object with edit policy "Restricted Project (Project)".
wouter edited projects, added Restricted Project; removed Organització Exemple Phabricator Formació.Jul 11 2018, 15:41
wouter edited projects, added Organització Exemple Phabricator Formació, CommonsCloud Public; removed Restricted Project.