Page MenuIniciProjectes

Tasques que estan en dos projectes a la vegada
Open, NormalPúblic

Descripció

En Phabricator el concepte "projecte" és molt versatil: pot representar un grup social, un projecte, una entitat però també un "tag". Així podriem tenir tasques que les fiquem en diferents projectes a la vegada, o crear un "projecte" per etiquetar tots els objectes que tenen relació amb posa-li agrecologia amb aquesta etiqueta. Veuràs que et permet trobar més facilment tots quests objectes.

Event Timeline

wouter created this object with visibility "Public (No Login Required)".
wouter created this object with edit policy "Restricted Projecte (Projecte)".
wouter edited 2 project(s), added 1: Restricted Projecte; removed 1: Organització Exemple Phabricator Formació.Jul 11 2018, 15:41
wouter edited 3 project(s), added 2: Organització Exemple Phabricator Formació, CommonsCloud Public; removed 1: Restricted Projecte.