Page MenuIniciProjectes

Defineix el teu perfil
Open, NormalPúblic

Descripció

Ves a dalt al teu menu personal on pots definir el Perfil / Profile i edita'l.

.

Després per editar el teu perfil, tria del menú (esquerra): "manage" (gestionar) i després a la dreta l'opció "Editar perfil".
Per exemple:

Intenta ser molt clar de tal manera que altres membres de la plataforma poden saber en que treballes, quins talents tens, que necessitas i que és lo que pots oferir tu a la comunitat.

Event Timeline

wouter created this object with visibility "Public (No Login Required)".
wouter created this object with edit policy "Restricted Projecte (Projecte)".
wouter ha reanomenat aquesta tasca de "Estructures d'organitzció amb certa complexitat" a "Defineix el teu perfil".Jun 7 2018, 18:23
wouter ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)