Page MenuIniciProjectes

Estructures d'organitzció amb certa complexitat
Open, NormalPúblic

Descripció

Moltes organitzacions tenen estructures minimament complexes i un nivell de "projecte" no dona la flexibilitat per adaptar-se a aquesta complexitat. Phabricator fa servir "projectes" com elements d'estructura d'una organització, que pot ser un projecte, un grup de treball, un departament, però també un tag per identificar objectes d'un mateix tipus.

En l'Organització Exemple Formació Phabricator hem intentat representar una organització amb diferents grups d'implicació:

  • les sòcies que participen en una Assemblea
  • el "Grup Impulsor" que representa les sòcies que son encarregades de impulsar l'empresa, també es pot dir "Consell Rector, Junta Directiva etc
  • no està però es pot tenir diferents comissions que formen grups o projectes pròpis
  • un grup que son les persones que participen en la realització de Projectes, que pot incloure treballadores i persones externes
  • un grup públic, per donar la possibilitat d'interactuar amb tothom que vulgui

A cada nivell es poden crear grups o projectes més a vall.

Recorda que a Phabricator els grups social es construeixen des de baix: per fer-te membre has d'unir-te al nivell més a sota, i els membres automaticament formen part de tots els nivells superiors de la seva branca.

Event Timeline

wouter created this object with visibility "Public (No Login Required)".
wouter created this object with edit policy "Restricted Projecte (Projecte)".