Page MenuIniciProjectes

Document de llicència AGPL per a Git
Open, Needs TriagePúblic

Descripció

hauríem de fer un petit fitxer en TXT amb el text de la llicència que vàreu dir… GNU Affero General Public License …i es pujaria al GitHub i també podríem posar-lo a les capçaleres del codi principal

Event Timeline

Dvdgmz created this object with visibility "Public (No Login Required)".

Crec que s'hauria de copiar aquest fitxer:

https://github.com/openfoodfoundation/openfoodnetwork/blob/6ca56cbb948b52adf0e7a7733362514821513c51/LICENCE.txt

Inclòs el text de presentació que suposo que posa GitHub al triar-ho:

Permissions of this strongest copyleft license are conditioned on making available complete source code of licensed works and modifications, which include larger works using a licensed work, under the same license. Copyright and license notices must be preserved. Contributors provide an express grant of patent rights. When a modified version is used to provide a service over a network, the complete source code of the modified version must be made available.

Sobre la línia a posar al README.MD propostes:

  1. Copyright (c) 2020 Marc Antoni Malagarriga, Damià Casas, and further contributors, released under the AGPL licence.
  2. Copyright (c) 2020 Marc Antoni Malagarriga, Damià Casas, femProcomuns SCCL and further contributors, released under the AGPL licence.
  3. Copyright (c) 2020 Marc Antoni Malagarriga, Damià Casas, the PliegOS team, femProcomuns SCCL and further contributors, released under the AGPL licence.
  4. Copyright (c) 2020 femProcomuns SCCL, released under the AGPL licence.

Les 3 primeres opcions deixen la propietat distribuïda. La 4a la concentra en una sola entitat (que hauria de tenir la cessió dels contribuïdors). Això es fa quan es preveu poder fer canvis de llicència en el futur ja que distribuïda ho dificulta. En principi no veig necessitat de concentrar la propietat del codi.

Dvdgmz moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.Apr 12 2020, 10:16
marcantoni moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.Aug 24 2020, 13:17