Page MenuIniciProjectes

Hackovid PliegO'Maker - fer un vídeo
Open, Needs TriagePúblic

Descripció

Fer un vídeo per Diumenge 12 d'abril, pel Hackovid sobre PliegO'Maker.

 • Durada 3 minuts
 • Publicació: a Youtube
 • Imatge a incloure:

Material que ja tenim:

Xerrades a tenir en compte per plantejar el vídeo:

Pad per fer el guió https://pad.femprocomuns.cat/pliegos2020guiovideo

Cal tenir en compte els Criteris d'avaluació i percentatges:

 • 1. Originalitat i grau d'innovació 20% - Es valora a: el codi + a un camp del formulari "arquitectura de la tecnologia" (defensa tècnica de la originalitat i descripció de les tecnologies utilitzades) + menció al vídeo (però amb un nivell tècnic baix/divulgatiu)
 • 2. Usabilitat i disseny funcional de la idea 30% - Es valora a: la pròpia web o app + Menció al vídeo + Formulari
 • 3. Qualitat de la presentació (pitch) - Es valora a: vídeo (com es presenta, si s'entén, ...)
 • 4. Adequació de la solució a la necessitat 30% - Es valora a: l'argumentació al vídeo + explicació al formulari

S'entén que el vídeo és un "pitch" (discurs de l'ascensor) que ha de ser com el "vídeo de venda" del "producte" que si fos una app l'acompanyaria en un portal de descàrrega i ens hauria de convèncer de descarregar-la.

El vídeo és un element pel jurat que avaluarà en base a:

 • Vídeo de màxim 3 minuts
 • Formulari amb uns camps descriptius (de 400 caràcters explicació solució + 800 caràcters explicació tècnica)
 • L'aplicació funcional
 • El codi a Github

Finalment es publicarà al Decidim de Hackovid amb la informació que haguem pujat mitjançant formulari, el vídeo i els enllaços al programa i al codi.

FAQ

Hem de sortir al vídeo?

 • Podem sortir o no
 • Pot sortir el producte o no
 • Podem sortir tot l'equip o no
 • Ens deixen marge de maniobra

El vídeo ha de ser sobre tota la proposta o només sobre el que s'hagi fet a la hackovid?

 • crec que no ho responen

Event Timeline

Dvdgmz created this object with visibility "Public (No Login Required)".
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)Apr 10 2020, 20:29
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)Apr 10 2020, 20:45
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)Apr 10 2020, 20:50
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)Apr 10 2020, 20:54
Dvdgmz ha actualitzat la descripció de la tasca. (Show Details)Apr 11 2020, 17:11
Dvdgmz moved this task from Restricted Project Column to Restricted Project Column on the Restricted Projecte board.Aug 19 2020, 12:14