Implementar mode de composició Pàgina a pàgina
Open, Needs TriagePúblic

Descripció

Mode de composició de http://pliegos.net/maker on es decideix el contingut pàgina a pàgina ¿?

PENDENT DESCRIURE TASCA

Dvdgmz ha creat aquesta tasca.Apr 9 2020, 08:11
Dvdgmz created this object with visibility "Public (No Login Required)".