IniciProjectes

Espai Principal
ActiuPúblic

Detalls

Default Space
Descripció

Aquest és l'espai principal que engloba projectes públics, d'equips tancats i privats.

Event Timeline

wouter updated the space description. (Show Details)
wouter made this the default space.
wouter changed the visibility from "All Users" to "Public (No Login Required)".Jun 11 2018, 10:44