Page MenuIniciProjectes

Quins tipus de Comptes CommonsCloud hi han?
ObertPúblic

Asked by wouter on Jul 6 2018, 13:18.

Detalls

no m'ha quedat clar si hem de pagar o no i quines diferencies hi han.

Answer Summary

Tenim actualment les següents opcions per tenir un compte CommonsCloud:

  1. Un Compte free: dona accés gratuït als serveis que la comunitat decideix de voler oferir de forma gratuïta. Pots participar en projectes d’altres (en Projectes), pots participar en debats en l’Agora.
  2. Un Compte bàsic: tindràs tot l’anterior amb un espai per emmagatzemar arxius a la Oficina d'1 GB. Tarifa: 6,50 €/mes(*)
  3. Un Compte medium: tindràs tot l’anterior amb un espai per emmagatzemar arxius a la Oficina d'5 GB. Tarifa: 10 €/mes(*)
  4. Es pot comprar GB's extra: 5 €/mes per cada bloc de 5GB extra(*)

I apart pots formar part de diferents Col·lectius (Entitats, empreses i altres col·lectius), i cada Col·lectiu pot tenir serveis dedicats com una Oficina dedicada, un Agora dedicada etc. Si formas part del Col·lectiu tindràs accés a lo que et dona aquest Col·lectiu

(*) Els preus son orientatius i pendent de consulta entre les usuàries Pioneres.

New Answer