Page MenuIniciProjectes

Com em puc fer membre de la comunitat i/o sòcia de la cooperativa?
ObertPúblic

Asked by wouter on Nov 7 2017, 11:58.

Detalls

Entenc que el CommonsCloud és un projecte per col·lectivitzar els núvols, per fer-li una plataforma cooperativitzada, molt be, però com em puc fer membre o sòcia?

Answer Summary

Alguns serveis de CommonsCloud són gratuïts només donant d'alta el compte, que pots demanar a www.commonscloud.coop. Per altres serveis cal que et facis sòcia cooperativista i paguis una quota, perquè estem construïnt aquesta plataforma col·lectivament des de la mutualització del servei. Et pots associar individualment o com a col·lectiu. El "Grup d'Activitat Cooperativitzada CommonsCloud" de la cooperativa integral FemProcomuns, SCCL és el marc des d'on s'ofereix el servei i "l'Aliança CommonsCloud" coordinada des d'aquest grup és la que el produeix.

A la primavera del 2017 vem tenir la campanya a Goteo Conjuntament per tenir les primeres usuàries, les Pioneres, que van ajudar a fer possible la posada en marxa del CommonsCloud.

Per convertir-se en sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns, cal omplir el formulari d'alta de sòcia de consum i depositar un cop un import de 10 euros al compte de la cooperativa (aquest és retornable en cas de deixar la cooperativa). En el formulari et demanem quina quota periòdica vols pagar i així ens ajudas a fer sostenible el projecte. Ens pots escriure a coop@fempropcomuns.cat

Answers

wouter
Actualitzat 2,442 Day(s) Ago

per fer-te membre cal omplir el formulari d'alta de la plataforma, després la comissió de benvinguda t'aprova. En cas de que sembla spam o un email o nom sospitós de spam, es pot denegar l'alta.

New Answer