Page MenuIniciProjectes

Condicions d'ús i protecció de dades personals
Actualitzat 1,201 Day(s) Ago

Preàmbul

Estem desenvolupant les condicions d'ús de les eines i serveis del CommonsCloud. Considerem clau els següents elements:

  • facilitar el compartir del coneixement
  • protegir especialment les dades dels menors
  • facilitar l'ajuda mútua entre les persones usuàries
  • protegir la privacitat de les dades i no compartir-les amb tercers més enllà de lo necessari per la provisió dels serveis

NO EXPLOTEM LES TEVES DADES!

  • definim aquestes condicions en un procés col·lectiu, dins de l'Agora
  • després d'aprovar les condicions d'ús, aquestes esdevenen obligatories per poder seguir utilitzant els serveis.